Spaanse verenigingen

Er zijn veel verschillende verenigingen die zich (onder andere) richten op de Spaanse taal en cultuur. Bij veel verenigingen kun je aansluiten, dan wel lid worden en daarmee op een andere manier meer kennis te maken met de Spaanse taal. Kijk eens rond bij de verschillende verenigingen, op de websites staat meer specifieke informatie! Hieronder is een naslag overzicht van Spaanse verenigingen te vinden:

Het Instituto Cervantes
Het Instituto Cervantes is een publieke instelling die in 1991 in Spanje werd opgericht om het onderwijs in de Spaanse taal te bevorderen en de cultuur van Spanje en de Spaanssprekende landen van Latijns-Amerika te verspreiden.  Het hoofdkantoor is gevestigd op twee plaatsen in Spanje: in Madrid en in Alcalá de Henares, de geboortestad van de schrijver Miguel de Cervantes. Intussen zijn er centra van het Instituto Cervantes op alle continenten. Onderdelen van de instelling zijn o.a. het organiseren van cursussen Spaans en  allerlei culturele activiteiten, samen met Nederlandse en andere Spaanse en Spaans-Amerikaanse organisaties. Het Instituto Cervantes te Utrecht is het enige centrum van het Cervantesnetwerk in Nederland. Het is sinds 1992 gevestigd in een Utrechts monumentenpand.
Website: utrecht.cervantes.es

Vereniging Peru-holanda / Peru-Nederland Partnership
Peruanen die in Nederland wonen en Nederlanders die zich identificeren met Peru, werken wij op vrijwillige basis sinds 1997 in deze vereniging. De doelstellingen van de vereniging kunnen als volgt worden omschreven. Het verenigen van de Peruviaanse residenten in Nederland. Het bevorderen in Nederland van de kennis van Peruviaanse culturele aspecten en waarden. Het stimuleren van sociale, culturele en economische interactie tussen Peru en Nederland. Het uitvoeren en steunen van projecten in Peru.
Adres:
Bierstraat 261
XA 3011 Rotterdam
Tel: 010-4048456 (algemeen)
Website: Peru-Nederland

De Asociación Iberoamericana de Eindhoven
Op de Website van de Asociación Iberoamericana de Eindhovenn, de culturele Spaans- en Latijns-Amerikaanse Vereniging uit Eindhoven, ontmoet U personen met een actieve interesse voor Spanje en Hispano-Amerika op het gebied van taal, volk, cultuur en geschiedenis. De A.I.E. organiseert lezingen, verzorgt filmavonden en geeft Spaanse cursussen, onder leiding van volledig bevoegde native speakers. Deze Spaanse en Latijns-Amerikaanse vereniging stelt zich ten doel om, in Eindhoven en verre omgeving, de belangstelling voor en de kennis van de Spaans sprekende landen en volken te bevorderen en te verdiepen. Zij tracht dit te realiseren door o.a. het organiseren van voordrachten (afwisselend in het Nederlands en Spaans), film- en muziekavonden, feestelijke bijeenkomsten en excursies. Jaarlijks zijn er circa 10 activiteitenavonden en 5 filmavonden. Het geven van gedegen Spaanse taal- en conversatielessen op diverse niveaus. De cursussen worden gegeven in de Spaanse taal (met uitzondering van het eerste lesjaar), door hoogopgeleide Spaanse docenten (nativos). Het organiseren van verdere activiteiten, in kleiner verband, zoals bijv. de tertulias waarbij het Spaans op informele wijze kan worden beoefend De Asociación Iberoamericana in Eindhoven is opgericht in 1934 en telt ruim 200 leden. Zij is een van de oudste Spaanse culturele verenigingen in Nederland en de Benelux.
Website:  www.aie-eindhoven.nl